Förvirrande och irrelevanta uttryck i MC-pressen:


BIKE:

Test av Honda Gold Wing 1800: "Honda anger effekten till 118 hk, 20 mer än föregångarens. Ännu viktigare är kanske det ökade maximala vridmomentet, 167 istället för 147 Nm men fortfarande vid 4000 varv."

Min kommentar: Eftersom den nya motorn har lika mycket högre maxeffekt som motorn är större (ca 20%) vid ungefär samma varvtal, så måste det innebära att även det maximala vridmomentet är större.
Det enda vi kan få ut av maxmomentvärdet är att den nya motorn vid 4000 varv utvecklar i princip lika mycket högre effekt som vridmomentet är större.
Att beskriva det ökade maximala vridmomentet som viktigare än den ökade maxeffekten är i detta fall irrelevant eftersom en högre effekt vid samma varvtal förutsätter ett ökat vridmoment. Det är i princip som att man skulle säga att en ökad vevaxeleffekt är viktigare än den ökade drivhjulseffekten.

Hondabladet:

X-Eleven:"En radfyra med en bra bit över hundra hästkrafter och ett vridmoment på hela 11,3kpm vid 7000 varv...Motorn har en något lägre effekt än Super Blackbirden till förmån för ett kraftigare vridmoment.
I mellanregistret är X-11 snabbare vid acceleration än modellen som fått släppa till sin motor - Super Blackbird....För X-11 är det viktigare med ett kraftfullt vridmoment än en hög toppfart.
"

Min kommentar: Här pekar den maximala vridmomentsiffran i princip ingenting på att motorn skulle ha fått större vridmoment på lägre varv.
Maxvärdet är mindre och dessutom vid obetydligt lägre varv.
Att effekten har minskats står klart när man läser den tekniska specifikationen: från 152 hk till 136 hk. Men tittar vi på vridmomentet så ser vi att det faktiskt inte alls har ökat, utan också minskat: Från 11,9 till 11,3 kpm!
Att säga att den har fått kraftigare vridmoment samtidigt som man nämner maxvärdet som visar på ett svagare vridmoment är förvirrande och missledande.

Varadero:"Tyngdpunkten har lagts på ett så kraftigt vridmoment som möjligt på låga varv istället för mängder av effekt på höga varvtal"

Min kommentar: Lite mer korrekt uttryckt än i förra exemplet, här skiljer man på höga och låga varv. Men varför överhuvudtaget blanda ihop effekt och vridmoment på detta sätt? Varför inte vara konsekvent och hålla sig till effekten? För det är ju den som räknas. Vridmomentets värde består i den effekt det resulterar i.

Africa Twin: "Ett rejält tilltaget vridmoment på 6,2 kpm ger ett härligt drag redan från låga varv och registret igenom"

Min kommentar: Detta är ett av många exempel där man ger det felaktiga intrycket att högt maximalt vridmoment är detsamma som bra bottendrag och brett effektregister.
Att max vridmoment är 6,2 kpm säger oss ingenting om varken lågvarvseffekten eller effektregistret. Speciellt inte när maxvärdet i detta fall inte är anmärkningsvärt högt för slagvolymen, och dessutom ligger vid så pass högt varvtal som 6500 rpm.